ระบบเพลง

ระบบปกติ

คำสั่ง
คำสั่งย่อ
คำอธิบาย
clear
เคลียร์เพลงในรายการ
disconnect
lev, leave, stop, dc
ให้บอทออกจากช่องเสียง
forward
ข้ามเวลาในเพลง
join
summon
ให้บอทเข้าร่วมช่องเสียง
loop
repeat
วนเพลงที่เปิดอยู่
loopall
repeatall, lq, loopqueue
วนเพลงทั้งหมดในรายการ
nowplaying
np, now, nowplay
แสดงเพลงที่บอทเปิดอยู่
pause
ปิดเพลงชั่วคราว
play
p
เปิดเพลง
queue
แสดงรายการปัจจุบันคืออะไร
replay
เล่นเพลงปัจจุบันซ้ำ
resume
เปิดเพลงที่ปิดเอาไว้
rewind
ย้อนเวลาในเพลง
search
ค้นหาเพลง
seek
ค้นหาเวลาในเพลง
shuffle
mix
สุ่มเพลงในรายการ
skip
next
ข้ามเพลงที่เปิดอยู่
skipto
jump, st
ข้ามไปยังเพลงที่ต้องการ
volumevol
vol
ปรับระดับเสียง

ระบบพิเศษ

คำสั่ง
คำสั่งย่อ
คำอธิบาย
bass
เปิดฟิลเตอร์เบส
bassboost
bb
เปิดฟิลเตอร์เบสบูสต์
earrape
ear
ทำลายหูของคุณ!
equalizer
eq
ตั้งค่าอีควอไลเซอร์
nightcore
nc
เปิดฟิลเตอร์ nightcore
pitch
ตั้งค่าระดับเสียงของเพลง
pop
เปิดฟิลเตอร์ป๊อป
rate
กำหนดอัตราของเพลง
reset
รีเซ็ตฟิลเตอร์ทั้งหมด
soft
เปิดฟิลเตอร์ซอฟต์
speed
ตั้งค่าความเร็วของเพลง
superbass
sb
เปิดฟิลเตอร์ superbass
treblebass
tb
เปิดฟิลเตอร์เสียงแหลม
vaporwave
เปิดฟิลเตอร์เวเพอร์เวฟ
Cr. NanoSpace
Last modified 5mo ago