ระบบบอทถามตอบ

คำสั่ง

  • setting-autoresponder

คำสั่งย่อ

  • sa

การตั้งค่า

[1.] เพื่มคำ

!sa add <คำถาม> <คำตอบ>

[2.] แก้ไขคำ

!sa edit <คำถาม> <คำตอบ>

[3.] ลบคำ

!sa delete <คำถาม>

[4.] แสดงคำทั้งหมด

!sa list

[5.] ลบคำทั้งหมด

!sa reset

[6.] ตั้งค่าห้อง

!sa channel <#ห้อง>
!sa channel <id ห้อง>
!sa channel true //หากระบุเป็น true จะทำงานทุกห้อง
Last modified 3mo ago