เช่าระบบ

การเช่าระบบไม่มีถาวร เป็นการเช่ารายเดือน

รายการ
ราคา
เพื่มเติม
ระบบสียศเปลี่ยนสีทุกๆ 15 นาที
ยศละ 20 บาท
ระบบกาชา
ตู้ละ 60 บาท
ระบบปล้นธนาคาร
50 บาท
ปล้นธนาคารของระบบบอท Unbelievaboat
ระบบถามตอบพร้อมคำคม
50 บาท
เช็คสถานะบอทเพลง
1 ตัว 5 บาท
ระบบยศเช่า
100 บาท
ฝากเปิดบอท
50 ถึง 300
ขึ้นอยู่กับระบบของบอทที่เปิด
ฝากเปิดคำสั่ง
10 ถึง 100
ขึ้นอยู่กับระบบที่เปิด
สนใจติดต่อได้ที่ ผู้พัฒนา
Last modified 2d ago
Copy link