อัพเดท

2.4.1 - 14-10-2021

เพื่ม
 • เกม Doodle Crew, Word Snacks, Letter Tileในคำสั่ง activities
ลบ
 • ระบบแก๊ง / ธนาคารแก๊ง

2.4 - 26-08-2021

เพื่ม
 • คำสั่ง calculator
 • ตรวจสอบสถานะบอทเพลง
แก้ไข
 • ความเร็วในการทำงานของบอท
 • ระบบการยืนยันตัวตน
 • คำสั่ง steal-emoji
 • ระบบแก๊ง / ธนาคารแก๊ง
 • ยศเปลี่ยนสี
 • ระบบ Premium

2.3.1 - 29-07-2021

เพื่ม
 • เกม Chess in The Park ในคำสั่ง activities

2.3 - 17-07-2021

เพื่ม
 • คำสั่ง steal-emoji รองรับการดึงอีโมจิสูงสุดที่ 20 ต่อครั้ง

2.2.4 - 04-07-2021

แก้ไข

 • ระบบยืนยันตัวตนให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

2.2.3 - 03-06-2021

ปรับเปลี่ยน

 • รองรับการเปิดเพลงที่ 10 เซิร์ฟเวอร์ โดยไม่มีอาการหน่วง

2.2.2 - 31-05-2021

เพื่ม

 • ปุ่ม Discord-Buttons ในบางคำสั่ง

2.2.1 - 26-05-2021

ปรับเปลี่ยน

 • ระบบแก๊ง ( รองรับที่ 15 แก๊ง ต่อเซิร์ฟเวอร์ )
 • ธนาคารแก๊ง

2.2 - 17-05-2021

เพื่ม

 • ระบบ activities

2.1.3 - 14-05-2021

แก้ไข

 • ระบบการตรวจสอบข้อมูล
 • บอทไม่ทำงานในห้องที่ไม่มีสิทธิ

2.1.2 - 08-05-2021

แก้ไข

 • ระบบ Verify รองรับการใช้งานหลายเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบ Premium

2.1.1 - 05-05-2021

แก้ไข
 • ความเร็วในการทำงานของบอท

2.1 - 25-04-2021

เพื่ม
 • ระบบ Premium
แก้ไข
 • ความเร็วในการทำงานของบอท
 • ระบบ Auto Respnder

2.0 - 10-04-2021

การยืนยันบอท
แก้ไข
 • ระบบ Auto Responder

1.9 - 03-04-2021

แก้ไข
 • ระบบการยืนยันตัวตนด้วย Google ReCaptcha
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลบอท
 • ระบบ Auto Responder

1.8 - 27-04-2021

เพื่ม
 • ระบบ Auto Responder

1.7 - 20-03-2021

เพื่ม
แก้ไข
 • ระบบการยืนยันตันตนด้วย Google ReCaptcha

1.6 - 15-03-2021

เพื่ม
 • ระบบการยืนยันตันตนด้วย Google ReCaptcha
 • โดเมน AllZone.online

1.5.3- 07-03-2021

แก้ไข
 • ระบบบอทเพลง
 • ระบบแต่งงาน
 • ระบบลอตเตอรี่

1.5.2 - 05-03-2021

แก้ไข
 • ระบบบอทเพลง
 • ระบบแต่งงาน
 • ระบบลอตเตอรี่

1.5.1 - 03-03-2021

แก้ไข
 • ระบบบอทเพลง
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.5 - 01-03-2021

แก้ไข
 • ระบบบอทเพลง
 • ระบบตั้ง Prefix
เพื่ม
 • ระบบแต่งงาน
 • ระบบลอตเตอรี่

1.4.1 - 27-02-2021

แก้ไข
 • ระบบบอทเพลง
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.4 - 15-02-2021

เพื่ม
 • ระบบบอทเพลง
 • ระบบตั้ง Prefix

1.3 - 01-02-2021

เปลี่ยนชื่อบอทจาก Lost เป็น All Time

1.2.3 - 27-01-2021

แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.2.2 - 15-12-2020

แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลบอท
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเชิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบคำสั่ง

1.2.1 - 01-11-2020

แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลบอท
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเชิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบคำสั่ง

1.2 - 01-10-2020

เพื่ม
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลบอท
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเชิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบคำสั่ง
แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.1 - 01-09-2020

เพื่ม
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลบอท
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเชิร์ฟเวอร์
 • ระบบตรวจสอบคำสั่ง
แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.0.4 - 21-08-2020

แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.0.3 - 14-08-2020

แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.0.2- 07-08-2020

แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.0.1 - 01-08-2020

แก้ไข
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา

1.0 - 17-07-2020

สร้างบอท Lost
เพื่ม
 • ระบบแก๊ง
 • ระบบธนาคารแก๊ง
 • ระบบกาชา
Last modified 1mo ago